Historie klubu

 

Vozidla, které dnes nazýváme historickými, byla v době vzniku významnými mezníky své doby a postupně se stala památníky, které těm starším z Vás připomínají Vaše mládí, těm mladším přináší důkazy o technické vyspělosti našich předků. Všechna tato vozidla zachránili jejich majitelé před zničením a pečlivou renovací je přivedli do původního stavu. To vše po bezpočetných hodinách nezištné a vysoce kvalifikované práce, vykonané většinou ve velmi stísněných podmínkách.

VETERAN PRAGA CAR CLUB BRNO vznikl počátkem roku 1988, aby umožnil majitelům českých historických vozidel a zájemcům o tato vozidla určitou specifikaci. Necelá šedesátka členů vlastní více jak 100 vozidel české výroby, především však vozidel značky PRAGA. To vše pod vedením zkušených veteránistů Václava Baláče a dalších.

Ihned po vzniku VPCC připravili členové klubový výlet do Vrbice. Pro děti uspořádali dětské odpoledne, spojené se soutěžemi a hrami.

V roce 1989 uspořádal klub sraz historických vozidel, kterého se zúčastnilo 39 posádek z celého Československa. Zakončení a vyhlášení výsledků bylo v pěkném prostředí zámku v Kupařovicích.

V následujícím roce (1990) uspořádal 1. MEZINÁRODNÍ SRAZ ČESKÝCH HISTORICKÝCH VOZIDEL, kterého se mohla účastnit i vozidla jiných výrobců. Start soutěže byl v Brně, cíl pak v Blučině u Brna. Na startu se sešlo 64 posádek z Československa, SRN, Rakouska, Švýcarska, Itálie a Maďarska.

V roce 1995 uspořádal klub další (2.) mezinárodní sraz z Brna do překrásného prostředí Českomoravské vysočiny – do rekreačního střediska JITŘENKA u Vírské přehrady. Srazu se zúčastnilo 35 posádek.

3. MEZINÁRODNÍ SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL byl opět odstartován v Brně a jeho cílem byla taktéž Českomoravská vysočina, avšak na velice pěkném místě u vody – v rekreačním středisku Českých pošt v Moravci u Křižanova. Tohoto srazu se zúčastnilo 46 posádek.

Před několika léty nás pan František Bílek navždy opustil. Veteránské hnutí touto ztrátou přišlo o jednoho z nejaktivnějších pracovníků.

V dalších létech jsme pokračovali v organizaci srazů v Moravci. Snažíme se, aby se srazy staly tradicí našeho klubu a všichni zúčastnění se cítili spokojeně.

Protože se změnily podmínky pobytu v Moravci, tak se snažíme najít jiné místo, kde bychom byli spokojeni. Blýský se na časy - Zubří u Nového Města na Moravě je prostorné a překrásná místo Českomoravské vysočiny.

V roce 2008 jsme obnovili jarní srazy historických vozidel na hradě Veveří.

Ostatní síly věnujeme renovaci a udržení co největšího počtu historických vozidel ve stavu nejméně takovém, jako jsou nová vozidla.