Veteran Praga Car Club Brno


Akce a novinky

Pro aktualizaci zobrazení  stránek použijte "CTRL+F5"

 

Klub.

Srdečně všechny zveme na členskou schůzi dne 3.9.2024.

 V restauraci Lískovecká terasa, ul. Petra Křivky 1A, 634 00 Brno-Nový
Lískovec

Každé první úterý v měsíci máme rezervovaný salonek

(je vlevo vedle baru za stěnou) cca od 17-19 h.

Umístění restaurace: restaurace Lískovecká terasa je provozována v Obchodním
centru Nový Lískovec, je v 1. patře na konci chodby doprava (pozor, na této
chodbě jsou ještě 2 bary - tam ne !!!).

Orientační bod: k Obchodnímu centru vede přes ulici Petra Křivky krytá pěší
lávka přímo do 1. patra. V přízemí je supermarket Albert.

Parkování: na ulici Petra Křivky obousměrně poblíž Obchodního centra anebo v
přilehlých ulicích; zatím zde nejsou modré zóny.

MHD: zastávka Koniklecová (je u kryté pěší lávky), autobus č. 50, trolejbus
č. 37

Mapka:

<https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x471295dcc655daf3:0xaaba>
97ba16418298?sa=X&ved=2ahUKEwjR1YSb6vCDAxWl-AIHHSxaCe4Q4kB6BAgQEAA>
&ved=2ahUKEwjR1YSb6vCDAxWl-AIHHSxaCe4Q4kB6BAgQEAA

MHD: zastávka Koniklecová (je u kryté pěší lávky), autobus č. 50, trolejbus
č. 26 a 37

 

KLUBOVÉ PŘÍSPĚVKY.

Zaplatili jsme příspěvky?

Pro rok 2024 byla stanovena výše příspěvků na 500.- CZK, 300.- CZK pro studenty a důchodce.

Poslední možnost uhrazení příspěvků je únorová schůze.

V případě dotazů volejte pana Baláče, tel.: 604 535 564 nebo pana Uhlíře, tel.: 604 780 487.

Výbor VPCC v AČR a VPCC BRNO.

 

TESTOVÁNÍ HISTORICKÝCH VOZIDEL

 

Historická vozidla se budou nadále od 1. Září 2023 testovat na

historickou původnost a kontrolovat nakolik vozidlo odpovídá svému

původnímu stavu. Kontrola technického stavu bude nově spadat pouze

pod stk. Při testování tak již nebude potřeba dokládat protokol z odborné

dílny, jako tomu bylo doposud.

 

Pro testování na klubové úrovni se tedy téměř nic nemění. Po jeho

zpracování odešle klubová komise toto testování ke kontrole tzv.

Pověřenému komisaři, který testování zkontroluje a v případě schválení

testování vloží do státního systému is tp (informační systém technických

prohlídek). Tento pak bude sloužit jako podklad pro techniky stk v

případě, že majitel bude následně žádat o provedení technické prohlídky

historického vozidla. 

 

Při prodlužování platnosti testování bude proces stejný s tím

rozdílem, že pověřený komisař opatří razítkem i průkaz

historickéhovozidla a vyznačí zde datum platnosti. Druhé razítko potom

přidá stk. Platnost testování bude nově na 5 let s tím, že platnost se počítá

ode dne provedení testování (tedy, pokud majitel navštíví stk o měsíc

později než bylo provedeno testování, bude platnost stk o tuto dobu

zkrácena).

Žádost o testování bude pro techniky na stk sloužit jako jakýsi

návod, tedy budou podle ní postupovat například když budou hledat

umístění výrobního čísla.


Prohlídky na stk budou probíhat dle vyhlášky 211/2018sb. přílohy č.

23. Ve všech případech platí, že vozidlo bude posuzováno tak, aby bylo

ověřeno zda vozidlo splňuje technické podmínky v době uvedení do

provozu (v roce, kdy bylo vyrobeno).


Ceny za testování byly upraveny dle ceníku fkhv tak, že poplatek

směrem k fkhv se bude hradit na začátku testování, tato částka je 1500,-

za prvotestaci a 500,- za prodloužení. Další poplatky již budou hradit

žadatelé přimo klubům. Poplatky na stk si nastavuje každá stanice. Nejsou

nijak centrálně řízeny. 

 

Od 1. září budete také moct registrovat své historické vozidlo na

kterémkoliv registru histo­rických vozidel v republice. Nebude tedy nutné

již dbát na místní příslušnost k vašemu bydlišti.

 

Naše klubová testace

 

Adresa: Jihlavská 716/29, 625 00 Brno, Starý Lískovec
Domluvené termíny testování
15.6.2024 od 9:00 do 11:00

 

Bližší informace podá:

pan Kamil CHMELA, tel: 777 869 812

pan Václav BALÁČ, tel.: 604 535 564

Své požadavky a objednávky volejte, prosím, na tato telefonní čísla.